Phân cấp, phân quyền để phát huy mô hình chính quyền đô thị

15:42 23/06/2022 | Lượt xem : 1705

Sáng 22-6, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị tập trung làm tốt công tác phân cấp, phân quyền để phát huy mô hình chính quyền đô thị.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, đối với việc triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành phố Đà Nẵng đã quán triệt tốt, triển khai rất nghiêm túc và đạt được những kết quả rõ nét, giảm trên 10% cả biên chế công chức và viên chức.

Việc thực hiện tổ chức chính quyền đô thị của thành phố cơ bản đạt được tính căn cơ, đồng bộ, thống nhất, triển khai khá bài bản.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị thành phố tiếp tục bám sát, khắc phục các vướng mắc trong thực hiện tổ chức chính quyền đô thị. Đối với các vướng mắc trong thẩm quyền, thành phố cần quyết liệt giải quyết ngay; cần tập trung làm tốt công tác phân cấp, phân quyền để phát huy mô hình chính quyền đô thị.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, từ năm 2007 đến nay, biên chế của thành phố chỉ có giảm mà không tăng, tạo khó khăn, áp lực lớn trong thực hiện công việc. Đà Nẵng mong muốn có cơ chế tự chủ ngân sách để cân đối sử dụng nhân lực, bảo đảm đặc điểm, tình hình, định hướng phát triển của địa phương, tạo điều kiện đào tạo, thu hút nhân tài phục vụ cho sự phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Về tổ chức chính quyền đô thị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho rằng, khó khăn lớn nhất là vấn đề nhận thức để thực hiện đồng bộ ở các mặt, các lĩnh vực trong tổng thể. Cụ thể, việc xác định cấp quận, phường trở thành cấp dự toán không tạo ra sự chủ động và trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ ở địa phương như vấn đề giải quyết đầu tư công và an sinh xã hội, thiếu chủ động thu, chi ngân sách...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho rằng, việc không tổ chức HĐND cấp quận, phường khi triển khai thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tạo ra một số khó khăn nhất định cho chính quyền quận, phường khi triển khai các nhiệm vụ tại địa phương.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đề nghị Bộ Nội vụ quan tâm đến cơ chế đối với cán bộ từ cơ quan chính quyền được điều động công tác tại các tổ chức hội, bởi hiện nay việc chuyển công tác này làm cho cán bộ bị giảm chế độ, gây thiệt thòi đáng kể.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ Võ Ngọc Đồng cho biết, thực hiện Đề án sắp xếp, thành phố đã hoàn thành sắp xếp 71 đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành đúng lộ trình thời gian đặt ra, vượt số lượng dự kiến 22 đơn vị (Đề án dự kiến sắp xếp 49 đơn vị), thực hiện được 4 “giảm”. Đến nay, đã có 22/22 sở, ban, ngành và 8/8 quận, huyện hoàn thành việc xây dựng Đề án vị trí việc làm, đạt tỷ lệ 100%.

Đặc biệt, UBND thành phố cũng phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 45/45 phường làm cơ sở để tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức phường khi thực hiện thí điểm tổ chức chính quyền đô thị.

Về quản lý biên chế, từ năm 2015 đến nay, giảm 207 biên chế, đạt tỷ lệ 10,4% (cao hơn mức tối thiểu là 10% theo quy định). Số lượng người làm việc làm cơ sở tính tỷ lệ tinh giản biên chế của thành phố Đà Nẵng là 19.743 chỉ tiêu.

Năm 2021, Bộ Nội vụ thẩm định đối với thành phố Đà Nẵng 17.427 chỉ tiêu, giảm 2.316 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 11,7% (cao hơn mức tối thiểu là 10% theo quy định).

Cùng với thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, từ năm 2016 đến năm 2021, UBND thành phố đã cắt giảm toàn bộ 627 chỉ tiêu hợp đồng theo chính sách thu hút nguồn nhân lực, Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính và số chỉ tiêu bố trí học viên Đề án 89 tại các phường, xã.

Về thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, bước đầu đã thu được kết quả tích cực, phát huy tính chủ động và chế độ chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu quận, phường.

Công tác quản lý, điều hành của UBND các quận, phường vẫn ổn định, thông suốt, hiệu quả. Kết quả này đã góp phần tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, thủ tục hành chính được cắt giảm, tăng tính chủ động điều hành của chính quyền, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính cấp quận, phường, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước.

Nguồn: https://baodanang.vn