Tin nổi bật

rss

Bộ Nội vụ tiếp đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước (23/08/2017)

/DATA/2017/08/20170823_6888_ttrthua-15_50_43_453.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Sáng ngày 23/8/2017, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đã tiếp xã giao Đoàn cán bộ cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do đồng chí Chanthavong Sene Amatmontry (Chăn-tha-vông Sẻn A-mát-môn-try) - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam....

/DATA/2017/08/que1baa3n_lc3bd_vc483n_be1baa3n__1_-09_26_20_826.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Củng cố “ Văn thư – Lưu trữ truyền thống”, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức phát huy giá trị tài liệu, sẵn sàng cho lưu trữ điện tử

Nghị định số 102/CP ngày 04/9/1962 của Hội đồng Chính phủ đã đánh dấu sự ra đời của  Cục Lưu trữ thuộc Phủ Thủ tướng (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước), nhằm giúp Hội đồng Chính phủ quản lý thống nhất công tác lưu trữ trong phạm vi cả nước. Cũng kể từ dấu mốc quan trọng này, lần đầu tiên ở Việt Nam thời chính ...

Tin Video

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

  Tin Audio

  Bản tin audio ngành Nội vụ số tháng 6 năm 2017

  Chỉ số cải cách hành chính

  Thống kê truy cập

  Lượt truy cập : 21.036.974

  Khách Online : 1.145