• Nâng lương trước hạn

   Trường hợp tôi: năm 2019, được nâng lương trước hạn ngạch chuyên viên 5/9, hệ số 3,66 thời điểm nâng lương là tháng 7/2019 Đến năm 2020 tôi thi nâng ngạch công chức và được xếp vào bậc 1/8, ngạch chuyên viên chính, thời điểm nâng lương lần sau là 1/2020 Năm 2022 tôi được UBND tỉnh khen tặng bằng khen và cơ quan đề nghị nâng lương trước hạn Tuy nhiên: Căn cứ Thông tư 03 Số: 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với CBCCVC và người lao động 6. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 3 như sau: “d) Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.” Do đó, trường hợp tôi đã được nâng lương trước hạn 2019, nâng ngạch được bổ nhiệm và xếp lương năm 2020, đến nay tôi có được nâng bậc lương trước hạn theo quy định trên không? Xem chi tiết

  • Chế độ chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP

   Tôi hợp đồng có đóng BHXH bắt buộc tại Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện kể từ 01/2009 ( trụ sở tại xã Phúng Luông là xã đặc biệt khó khăn), kể từ ngày 01/9/2022 tôi được tuyển dụng chính thức vào biên chế và được hưởng chế độ chính sách theo nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Xin được hỏi thời gian công tác 13 năm 3 tháng hợp đồng có được tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP. Xin trân trọng cảm ơn, mong được giải đáp! Xem chi tiết

  • Hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo

   Tôi là Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ huyện vùng cao, do gia đình ở thành phố nên tôi có đơn xin chuyển vùng công tác và được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền. Huyện uỷ có quyết định thuyên chuyển công tác, Sở có quyết định tiếp nhận vào làm việc tại phòng chuyên môn thuộc Sở. Tôi đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn, không được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo phòng. Vậy, sau khi chuyển công tác, tôi có được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo (Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ) trong thời gian 6 tháng không? Tôi xin trân trọng cảm ơn. Xem chi tiết