Lấy ý kiến Nhân dân về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân thuộc Học viện Hành chính Quốc gia (Bộ Nội vụ)

18:19 17/06/2022 | Lượt xem : 1783

Thực hiện quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Công văn số 1236/BNV-VP ngày 31/3/2022 của Bộ Nội vụ về việc phát động phong trào thi đua và hướng dẫn công tác khen thưởng năm 2022, ngày 16/6/2022, Văn phòng Bộ Nội vụ có Công văn số 545/VPBNV đề nghị Trung tâm Thông tin đăng tải lấy ý kiến Nhân dân đề nghị khen thưởng theo quy định trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Theo đó, Văn phòng Bộ nhận được Tờ trình số 649/TTr-HCQG ngày 31/5/2022 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc đề nghị Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ xem xét, trình Bộ trưởng, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Học viện Hành chính Quốc gia, cụ thể như sau:

1. Khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì về quá trình cống hiến cho ông Lê Như Thanh, Giảng viên cao cấp, Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia.

2. Khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc đột xuất cho Viện Nghiên cứu khoa học hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập.

Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng thông báo và xin ý kiến của Nhân dân trong thời gian 05 ngày trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Trung tâm Thông tin hoặc Văn phòng Bộ Nội vụ (Phòng Thi đua, khen thưởng và Truyền thông), địa chỉ: Số 8 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Xem toàn văn các Báo cáo thành tích tại file đính kèm:

 

Anh Cao

File đính kèm.

Báo cáo thành tích ông Lê Như Thanh: Tải về
Báo cáo thành tích Viện Nghiên cứu khoa học hành chính: Tải về