Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ tại tỉnh Thái Bình

12:56 11/08/2022 | Lượt xem : 2590

Ngày 10/8, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Bình nhằm kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện; việc chấp hành pháp luật và điều lệ của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2022.
Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thuộc UBND Thái Bình.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Văn Hoàn cho biết, tính đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh có 2.649 hội và 3 quỹ hoạt động, gồm: Quỹ nhân đạo, Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Quỹ khuyến học, khuyến tài. 

Việc tổ chức, hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua nhìn chung thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ hội đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn báo cáo tại buổi làm việc

Hoạt động của các hội quần chúng cơ bản theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự chủ về kinh phí hoạt động, tuân thủ pháp luật và Điều lệ hội. Các tổ chức hội triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ của hội và theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức hội quần chúng. 

Vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực các tổ chức hội quần chúng được phát huy; công tác phát triển và nâng cao chất lượng hội viên được quan tâm thực hiện; cán bộ, hội viên có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết xây dựng tổ chức hội; các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho hội viên, tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho hội viên, cùng với việc nâng cao dân trí cho hội viên được chú trọng; công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng và tăng cường tình hữu nghị, hợp tác của Nhân dân các nước với Nhân dân ta bước đầu có nhiều khởi sắc; các hình thức hoạt động ngày càng đa dạng, phong phú, gắn với thực tế đã thu hút được cán bộ, hội viên tham gia; một số hội thật sự là nhân tố tích cực trong việc thực hiện các hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Hoạt động của các quỹ xã hội, quỹ từ thiện đã tích cực thực hiện các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội góp phần vào công tác an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển giáo dục…

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, việc kiểm tra công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ là rất cần thiết, thiết thực với các địa phương trong giai đoạn hiện nay. 

Ông Nguyễn Khắc Thận trân trọng tiếp thu những ý kiến, đề xuất của Đoàn kiểm tra, giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ tại tỉnh. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình giao cho các sở, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, quỹ trên địa bàn tỉnh cũng như những giải pháp để các hội, quỹ phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác an sinh xã hội, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của UBND tỉnh Thái Bình đối với công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ, tạo điều kiện cho các tổ chức hội, quỹ phát triển theo đúng quy định của pháp luật. 

Trong thời gian tới, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị UBND tỉnh Thái Bình tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động để phát huy vai trò của các hội hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, hạn chế trong hoạt động của các hội, quỹ; xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong nội bộ hội, quỹ; quan tâm đến chính sách đặc thù của hội, quỹ. 

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đảm bảo công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, quỹ chặt chẽ, không để mâu thuẫn, đi chệch hướng, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ.

Thanh Tuấn - Công Toán