Không tổ chức các chuyến đi công tác nếu không thật cần thiết

09:50 05/05/2021 | Lượt xem : 1365

Đó là ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội tại Công văn số 1904/BNV-BCĐ ngày 04/5/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Nội vụ.
Không được chủ quan, lơ là

Trước diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới hết sức phức tạp, xuất hiện biến thể mới của vi-rút có tốc độ lây lan nhanh. Hiện nay, dịch bệnh đã xuất hiện trở lại trong cộng đồng tại một số tỉnh và nguy cơ lây lan ra các địa phương khác trên cả nước.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ

Để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là; thực hiện ngay các biện pháp: Đo thân nhiệt tại cổng ra vào trụ sở, đeo khẩu trang khi ra khỏi nơi làm việc riêng; thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào thang máy, phòng họp; không tập trung đông người, ngồi dãn cách khi tham dự các cuộc họp, hội nghị, tại các căng tin, nhà ăn cơ quan; lau rửa bề mặt các vật dụng thường xuyên tiếp xúc. 

Đồng thời, thủ trưởng các đơn vị yêu cầu công chức, viên chức, người lao động đi, đến về từ các địa điểm có dịch ở các địa phương đã công bố chủ động liên hệ với trạm y tế xã, phường hoặc cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và giám sát sức khỏe; thực hiện nghiêm các hướng dẫn về cách ly y tế; đồng thời gửi danh sách các trường hợp đi, đến và về từ các địa điểm có vùng dịch về cơ quan Thường trực để tổng hợp, báo cáo. Các trường hợp có biểu hiện ho, khó thở, sốt cần phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế trên địa bàn để được hướng dẫn xét nghiệm; trong khi chờ kết quả xét nghiệm phải tự cách ly tại nhà theo đúng quy trình đã được Bộ Y tế quy định. Tất cả công chức, viên chức, người lao động từ địa phương khác quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 bắt buộc phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code. 

Không tổ chức các chuyến đi công tác nếu không thật cần thiết

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ yêu cầu thủ trưởng không tổ chức các chuyến đi công tác nếu không thật cần thiết; trường hợp đặc biệt cần thiết phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. Hạn chế các cuộc họp. Trường hợp cần thiết phải tổ chức, các đơn vị phải tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn theo đúng quy định. 

Các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch ứng phó dịch bệnh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm phản ứng nhanh, tuyệt đối không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát; xây dựng phương án ứng trực để bảo đảm không bị động trong mọi tình huống. 

Thủ trưởng các đơn vị báo cáo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày, hàng tuần tại đơn vị gửi về cơ quan Thường trực (Văn phòng Bộ, Phòng Hành chính – Quản trị) trước 16h hàng ngày (báo cáo ngày) và trước 16h thứ 6 hàng tuần (báo cáo tuần).

Yêu cầu các đơn vị: Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ xây dựng phương án giảng dạy và học tập phù hợp với đặc điểm của cơ sở đào tạo, có khuyến cáo học viên, sinh viên hạn chế di chuyển tới các nơi tập trung đông người. 


Tiếp tục đo thân nhiệt toàn bộ người vào trụ sở Bộ

Văn phòng Bộ chuẩn bị phương án tác chiến đối với các kịch bản của Ban Chỉ đạo khi có tình huống xảy ra, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, phòng chống dịch, phân công công chức, người lao động thực hiện đo thân nhiệt tại cổng vào trụ sở cơ quan Bộ. Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện của các tổ chức, cá nhân để kịp thời biểu dương, khen thưởng và xử lý vi phạm, nếu có.

Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện phòng, chống dịch theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế; chủ động cập nhật kịp thời, đầy đủ diễn biến dịch bệnh từ nguồn thông tin chính thống báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ có chỉ đạo kịp thời./.

Thanh Tuấn

Tin khác