Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2021 của Bộ Nội vụ

16:04 03/02/2021 | Lượt xem : 3372

Ngày 02/02, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2/2021 bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân - Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị giao ban.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị giao ban tháng 02/2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị tại phòng họp trụ sở cơ quan Bộ và tại các điểm cầu ở trụ sở các đơn vị trực thuộc Bộ

Tại Hội nghị giao ban, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2021 của Bộ Nội vụ.

Theo đó, ngay từ những ngày đầu năm 2021, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2021; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Nội vụ đã kịp thời ban hành nhiều văn bản gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ để quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa tập trung thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao; một số đơn vị chưa xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Nội vụ; chưa bám sát các đơn vị của các cơ quan liên quan để ban hành các văn bản, đề án đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục. Trong tháng 01/2021 Bộ Nội vụ được giao 23 nhiệm vụ, đã hoàn thành 07 nhiệm vụ, đang thực hiện trong hạn 16 nhiệm vụ. 

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh báo cáo kết quả công tác tháng 01 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2021 của Bộ Nội vụ.

Về phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2021 xác định tiếp tục thực hiện kế hoạch công tác xây dựng thể chế, chính sách, trong đó có việc xây dựng dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các văn bản, đề án, trong đó khẩn trương hoàn thiện Đề án chiến lược quốc gia thu hút trọng dụng nhân tài để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong tháng 02/2021; tập trung hoàn thiện các văn bản, đề án trình Lãnh đạo Bộ, trong đó có các Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành do Bộ Nội vụ quản lý, hướng dẫn xác định cơ cấu ngạch công chức, danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế công chức trong cơ quan ,tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ, hướng dẫn về vị trí việc làm, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ, hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quy định về hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

Bên cạnh đó, tập trung các nhiệm vụ chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2021 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Chủ động, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 30/01/2021 của Văn phòng Chính phủ; Phân công trực Tết và tổ chức thực hiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Điểm cầu tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Tại Hội nghị giao ban, các đồng chí Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tham dự Hội nghị tại phòng họp trụ sở cơ quan Bộ và tại các điểm cầu ở trụ sở các đơn vị trực thuộc Bộ đã phát biểu ý kiến, báo cáo kết quả công tác tháng 01/2021 và phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2021 của các đơn vị.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân điều hành Hội nghị giao ban trực tuyến.

Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, báo cáo nhanh về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021 tại Hà Nội.

Tại Hội nghị giao ban triển khai công tác tháng 02/2021 của Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đã báo cáo nhanh với các đại biểu tham dự Hội nghị giao ban về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 01/02/2021 tại thủ đô Hà Nội.

Kết luận Hội nghị giao ban, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chúc mừng Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời Bộ trưởng đề nghị các đơn vị cần tập trung trọng tâm công tác tháng 02/2021 vào nhanh chóng thực hiện cụ thể hóa Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Nội vụ; chủ động, tăng cường phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt trước sự lây lan nhanh của biến chủng mới; tập trung các nhiệm vụ để phục vụ cho Hội đồng bầu cử quốc gia, chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục hoàn thiện, bám sát các đơn vị liên quan để hoàn thành ban hành các Nghị định, không để chậm trễ.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân biểu dương Vụ Chính quyền địa phương đã hoàn thành xuất sắc, kịp thời, trước thời hạn nhiều nhiệm vụ trong tháng 01/2021.

Đối với các nhiệm vụ công tác tháng 02/2021, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị cần chú ý tới một số trọng tâm sau:

Theo dõi thường xuyên tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, có ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của Bộ và các đơn vị trực thuộc, do đó cần chủ động nghiên cứu, có giải pháp mới phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tập trung xây dựng, triển khai Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tập trung triển khai công tác phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ còn tồn đọng, không để kéo dài, xử lý dứt điểm trong tháng 02/2021.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 44 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nêu 8 vấn đề:

1 - Giao Văn phòng Bộ tham mưu Lãnh đạo Bộ tổ chức tốt Tết Nguyên đán cho công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Bộ và có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc tổ chức Tết Nguyên đán đúng theo tinh thần Chỉ thị số 44 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 05 của Thủ tướng về tình hình dịch bệnh Covid-19.

2 - Giao Vụ Chính quyền địa phương khẩn trương tham mưu Lãnh đạo Bộ chuẩn bị nội dung của Hội nghị triển khai và hướng dẫn bầu cử cho các ban bầu cử, tổ bầu cử ngay sau Tết Nguyên đán; Phối hợp với Văn phòng Chính phủ sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành 03 Nghị định về chính quyền đô thị và Quyết định xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.

3 - Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày, lãnh đạo các đơn vị chủ động xử lý một số công việc sau Tết và một số nhiệm vụ của đầu tháng 3/2021 theo Quyết định số 01 của Bộ trưởng.

4 - Giao Vụ Cải cách hành chính chuẩn bị nội dung, báo cáo đầy đủ, làm văn bản xin ý kến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030, ngay sau Tết Nguyên đán; Xây dựng chương trình kiểm tra CCHC năm 2021 để Trưởng ban Ban chỉ đạo CCHC có ý kiến, trong đó đề nghị tính toán thay đổi cách kiểm tra phù hợp với tình hình dịch Covid-19.

5 - Giao vụ Tổ chức - Biên chế, trên cơ sở bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hoàn thiện báo cáo cơ cấu tổ chức; liên hệ Văn phòng Chính phủ báo cáo cấp có thẩm quyền cho chủ trương xử lý về biên chế giáo viên.

6 - Giao vụ Tổ chức cán bộ tham mưu cho Ban Cán sự đảng Bộ giải quyết dứt điểm một số nội dung về công tác cán bộ đã có Nghị quyết, trong tháng 02/2021.

7 - Giao Học viện Hành chính quốc gia phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xử lý thu hồi tài sản; Hoàn tất tuyển dụng đợt 2 trong tổng số biên chế viên chức còn lại, có báo cáo Bộ về thực hiện hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật; Đảng ủy và Lãnh đạo Học viện phải làm tốt công tác tư tưởng với cán bộ, viên chức của Học viện.

8 - Giao Trung tâm Thông tin tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Đảm bảo hệ thống mạng luôn hoạt động tốt, thông suốt.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân gửi lời chúc sức khỏe đến các đại biểu dự Hội nghị và gia đình, một năm mới an khang, thịnh vượng, đạt được nhiều thành công mới.

Thuận Nghiên

Tin khác