Hội nghị đánh giá việc triển khai CSDLQG về CBCCVC tại Cụm các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ

14:03 16/03/2023 | Lượt xem : 1034

Chiều ngày 06/3, tại tỉnh Bạc Liêu,  Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Công an và Tập đoàn VNPT tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CSDLQG về CBCCVC) Cụm các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ.
Ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an; đại diện Tập đoàn VNPT; Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo, công chức trực tiếp theo dõi phần mềm thuộc Sở Nội vụ và công chức phụ trách kỹ thuật Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố Cụm các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ gồm: Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ.

Ông Phạm Quang Tuyến báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Quang Tuyến, Thư ký Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ Nội vụ cho biết, các tỉnh miền Tây Nam Bộ hầu hết đã có phần mềm CSDL về CBCCVC đang hoạt động (trừ tỉnh Kiên Giang và tỉnh Sóc Trăng đang phối hợp với VNPT Kiên Giang và VNPT Sóc Trăng triển khai xây dựng hệ thống mới). Về cơ bản, Phần mềm CSDL về CBCCVC của các tỉnh còn lại đều phải thực hiện nâng cấp để kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCV. Cụ thể:

Hệ thống phần mềm CSDL về CBCCVC tỉnh Cà Mau về cơ bản đã đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sạch” ở mức tương đối. Tổng số hồ sơ hiện có là 28.246 hồ sơ. Hiện đơn vị cung cấp phần mềm cam kết nâng cấp phần mềm của tỉnh để đáp ứng đủ 109 trường thông tin và kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP. 

Tỉnh Bạc liêu và tỉnh Trà Vinh đang sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC do Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ cung cấp. Phần mềm hiện chưa được nâng cấp đầy đủ các tính năng theo cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC và chưa đáp ứng đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC.

Dữ liệu về hồ sơ CBCCVC trên hệ thống của thành phố Cần Thơ thường xuyên được cập nhật, hiện đang có 28.901 hồ sơ. Hiện nay, so sánh với 109 trường dữ liệu của Bộ Nội vụ thì phần mềm của thành phố Cần Thơ cần phải bổ sung thêm ít nhất 16 trường thông tin. 

Phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC của tỉnh Đồng Tháp hiện còn thiếu các chức năng liên quan đến quản lý danh mục dùng chung, chưa có các API tích hợp nhằm phục vụ cho việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống khác và trục tích hợp dữ liệu của Tỉnh Đồng Tháp. 

Đối với tỉnh Hậu Giang, phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC mới có 40/109 trường thông tin theo quy định của Bộ Nội vụ và chưa đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để thực hiện việc kết nối…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành Cụm miền Tây Nam Bộ đề nghị cấp có thẩm quyền ban hành cơ sở pháp lý cho 109 trường dữ liệu được sử dụng cho CSDLQG về CBCCVC (quy định sử dụng thống nhất biểu mẫu sơ yếu lý lịch hợp nhất thay thế mẫu sơ yếu lý lịch 2c-BNV/2008, 2c/TCTW-98 và HS01-VC/BNV để chuẩn hóa, quản lý CSLDQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước và trong quản lý hồ sơ giấy của CBCCVC).

Ông Võ Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An phát biểu tại Hội nghị

Đề nghị Bộ Nội vụ tạo điều kiện cho đơn vị phát triển phần mềm, cơ quan, tổ chức, đơn vị, truy cập vào CSDLQG về CBCCVC với mạng Internet thông thường nhưng vẫn bảo đảm được tính bảo mật, an toàn an ninh thông tin; thông tin về chi phí sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC để các tỉnh, thành có cơ sở tham mưu, đăng ký kinh phí ứn dụng công nghệ thông tin

Ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm cho các địa phương thực hiện việc đồng bộ dữ liệu nhằm đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra…
 
Kết luận Hội nghị, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án 06/CP của Bộ Nội vụ đề nghị các tỉnh, thành Cụm miền Tây Nam Bộ có trách nhiệm kết nối, chia sẻ dữ liệu những trường thông tin hiện có trong phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC với CSDLQG về CBCCVC do Bộ Nội vụ quản lý thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) hoặc kết xuất dữ liệu để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC.

Ông Vũ Đăng Minh phát biểu tại Hội nghị

Tổ chức nâng cấp phần mềm quản lý CBCCVC đáp ứng đủ 109 trường thông tin, cập nhật dữ liệu đảm bảo “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về CBCCVC thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu NDXP.

Đối với các địa phương chưa có phần mềm hoặc CSDL về CBCCVC thì có trách nhiệm sử dụng thí điểm phần mềm quản lý CBCCVC do Tập đoàn VNPT hỗ trợ (thời gian hỗ trợ hết năm 2023) để tổ chức cập nhật đủ 109 trường dữ liệu về CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý để đảm bảo dữ liệu “Đúng - Đủ - Sống” và gửi về Bộ Nội vụ để cập nhật vào CSDLQG về CBCCVC. 

Quang cảnh Hội nghị

Ông Vũ Đăng Minh cũng cho biết, Bộ Nội vụ có trách nhiệm đối khớp, xác thực, làm sạch các trường dữ liệu theo quy định với CSDLQG về dân cư và đồng bộ lại dữ liệu với địa phương để quản lý và sử dụng…

Thanh Tuấn – Thu Hiền