Chi bộ Vụ Cải cách hành chính tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

14:33 21/09/2022 | Lượt xem : 1705

Chiều ngày 20/9, tại trụ sở Bộ, Chi bộ Vụ Cải cách hành chính tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, bầu Chi ủy và các chức danh nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ dự Đại hội.
Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Vụ Cải cách hành chính.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tặng hoa chúc mừng tại Đại hội.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác của Chi bộ và Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Vụ Cải cách hành chính nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Phạm Minh Hùng, Bí thư Chi bộ trình bày Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Theo Báo cáo chính trị của Chi bộ trình Đại hội, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ và Lãnh đạo Vụ đã tạo được sự đồng thuận cao, thể hiện được sự đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ thực sự là hạt nhân lãnh đạo của đơn vị, các đảng viên của chi bộ đều có nhận thức đúng trong định hướng công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong cả nhiệm kỳ, Chi bộ luôn được công nhận là “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”. Hàng năm Vụ Cải cách hành chính đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Chi bộ đã thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đa số Đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức phê bình, tự phê bình và tinh thần đấu tranh với những vấn đề sai trái, không đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và Quy chế làm việc của Vụ và cơ quan Bộ.

100% đảng viên, công chức trong Chi bộ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có đủ năng lực phẩm chất để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi bộ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết của Chi bộ, cấp ủy. Gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề mới nảy sinh của đơn vị.

Tập trung làm tốt công tác phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong Chi bộ Vụ và tổ chức triển khai thực hiện, nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Vụ. Trong sinh hoạt chi bộ đã thông báo tình hình chính trị, nghị quyết của Đảng đến từng đảng viên.

Các Đại biểu dự Đại hội

 

Tập thể Cấp ủy đã có sự đồng thuận, nhất trí cao và có sự phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Vụ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, động viên, nhắc nhớ kịp thời đảng viên, công chức duy trì kỷ luật lao động, thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong Chi bộ.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo; các đảng viên đều nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất

Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại, những bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các Đại biểu biểu quyết thông qua Báo cáo.

 

Cũng tại Đại hội, các đảng viên của Chi bộ nhất trí cao với các văn kiện trình Đại hội, đồng thời  trình bày các tham luận đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nguyễn Tiến Đạo đánh giá cao những kết quả tích cực đã đạt được của Chi bộ Vụ Cải cách hành chính trong nhiệm kỳ 2020-2022, đã thể hiện tại Báo cáo tổng kết của Chi bộ; đồng thời nhấn mạnh Chi bộ cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, bao gồm cả sinh hoạt định kỳ và chuyên đề; tăng cường hơn nữa nguyên tắc phê bình, tự phê bình…Chi ủy, Lãnh đạo, Công đoàn Vụ tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo cũng đề nghị Chi bộ Vụ Cải Cách hành chính cần phân công nhiệm vụ rõ ràng, minh bạch đối với từng đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền là rất quan trọng để phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

 

Các Đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Các Đại biểu tham gia bỏ phiếu

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm 03 đồng chí. Cụ thể, đồng chí đồng chí Phạm Minh Hùng - Bí thư; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư; đồng chí Bùi Văn Quyết – Chi ủy viên.

Một số hình ảnh tại Đại hội:
 

Thu Trang