Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính nhà nước năm 2018”

16:12 16/04/2018 | Lượt xem : 4661

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4661

Với mục đích tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mặt khác, nâng cao hiểu biết, rèn luyện kỹ năng hoạt động của công chức, viên chức và người lao động nhất là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tuyên truyền vận động, đặc biệt phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ.

Thông qua Cuộc thi nhằm nâng cao trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, góp phần giúp cho từng công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuyên môn, nghiệp vụ được giao; xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đối tượng dự thi là công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đội ngũ sinh viên, học viên đang học tại Học viện Hành chính Quốc gia (bao gồm: sinh viên năm thứ 3, 4 và học viên Sau đại học ngành Quản lý nhà nước, Chính sách công và Tài chính công) và sinh viên đang học năm thứ 3, 4 Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (ngành Quảng lý nhà nước và Quản trị nhân lực).

Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính nhà nước năm 2018” thực hiện trong nội bộ Bộ Nội vụ.

Nội dung thi tập trung vào 02 lĩnh vực:

Lĩnh vực thứ nhất là sáng kiến về công tác Cải cách hành chính: phải áp dụng được vào thực tế về công tác CCHC tại đơn vị hoặc trong nội bộ Bộ Nội vụ; các sáng kiến hoặc giải pháp, cách làm mới trong CCHC phải đáp ứng yêu cầu sau: chưa từng công bố tại các tạp chí, sách, báo trong và ngoài nước, các cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng; lần đầu tiên được áp dụng hoặc thử nghiệm để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong nội bộ của Bộ; có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của Bộ.

Lĩnh vực thứ hai, nêu lên những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc về công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị mình nói riêng và Bộ Nội vụ nói chung; đồng thời, đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, đẩy mạnh CCHC xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Cuộc thi tổ chức dưới hình thức thi viết không giới hạn số lượng trang, tài liệu kiểm chứng kèm theo (nếu có); các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ căn cứ vào điều kiện của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phát động tham gia Cuộc thi cụ thể như sau: mỗi cá nhân một bài dự thi (lưu ý không được sao chép); Bài dự thi phải nêu rõ chủ đề (được nêu tại Mục III); Trường hợp không có bài dự thi phải có văn bản báo cáo nêu rõ lý do và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

Các đơn vị chủ động tổ chức triển khai thi viết theo kế hoạch của đơn vị (gửi danh sách thí sinh và bài thi về Ban Tổ chức trước ngày 01/7/2018). Ban Tổ chức dự kiến chấm thi tháng 7/2018 và công bố kết qủ thi dự kiến tháng 8/2018.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 01 Giải Đặc biệt, 01 Giải nhất, 02 Giải nhì, 02 Giải ba và 03 Giải Khuyến khích.

Xem Kế hoạch cuộc thi: Tại đây

 

Anh Cao

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.973.832

Khách Online : 842