Báo cáo số 102-BC/BCSĐ ngày 19/5/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”

11:40 26/05/2020

Xem toàn văn Báo cáo số 102-BC/BCSĐ trong file đính kèm dưới đây.

File đính kèm.

Báo cáo số 102-BC/BCSĐ Tải về