Lời Kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1948

14:38 17/09/2015 | Lượt xem : 7006

Lời Kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh - năm 1948.


"Cùng toàn thể đồng bào yêu quý:
Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng lòng yêu nước và chí quật cường chẳng kém ai.
Nay muốn tự cấp, tự túc, đi kịp người ta, thì chúng ta phải đi mau.
Vì vậy, sĩ, nông, công, thương, binh, gái trai, già trẻ, toàn thể quốc dân ta vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, phải ra sức tham gia cuộc Thi đua yêu nước, tức là tăng gia sản xuất.
Như thế thì kháng chiến nhất định thắng lợi,
Kiến quốc nhất định thành công."

Hồ Chí Minh

góp ý hiến kế

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 42.802.077

Khách Online : 767