Thi viết về tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long năm 2014

10:29 12/10/2015 | Lượt xem : 22733

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức thiết thực góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, sức chiến đấu của đảng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của bản thân; đặc biệt về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường (VSMT) nông thôn tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng nhiệm vụ cấp nước sạch cho hộ dân nông thôn. Chi bộ hiện có 25 đảng viên chịu sự lãnh đạo của cấp ủy do đồng chí Bí thư Chi bộ đứng đầu. Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm hết sức thiết thực góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, sức chiến đấu của đảng, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của bản thân; đặc biệt về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Từ nhận thức đó, bản thân cùng tập thể Chi bộ, đảng viên toàn đơn vị đã tích cực đăng ký và thực hiện theo nội dung chủ đề năm 2014; với vai trò là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tôi thường xuyên nghiên cứu, học tập, vận dụng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân trong công tác lãnh đạo quản lý; luôn gương mẫu đi đầu trong lời nói và hành động, nói đi đôi với làm, chống chủ nghĩa cá nhân, cố gắng để xứng đáng với chức trách nhiệm vụ của cả đơn vị chăm lo cung cấp nước sạch cho bà con nông thôn tỉnh Vĩnh Long; đồng thời góp phần xây dựng Chi bộ 3 năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Trong quá trình thực hiện công tác lãnh đạo quản lý tại đơn vị đều luôn gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đăng ký học tập và làm theo chủ đề năm 2014: Học tập và làm theo tẩm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm tôi đã gương mẫu, tiêu biểu trong tập thể Chi bộ về việc thực hiện học tập và làm theo chủ đề trên. Với vai trò là người đứng đầu đơn vị nên trong nhận thức và hành động của mình tôi luôn nghĩ đến tất cả đều vì lợi ích của tập thể, xây dựng đơn vị không ngừng lớn mạnh và phát triển, đó chính là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đây, tôi thấm nhuần việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là thế này:

1. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm

Một là, tích cực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao, dám nghĩ, dám làm, chủ động sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ với kết quả cao nhất. Xác định nhiệm vụ chính trị chủ yếu của đơn vị là cấp nước sạch cho hộ dân nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Trong năm 2014, đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch cấp nước sạch nông thôn.

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo quản lý điều hành đơn vị trong suy nghĩ và hành động phải toàn tâm, toàn ý, lấy công việc chung là cốt, tất cả là vì tập thể, vì sự nghiệp cấp nước sạch nông thôn tỉnh nhà. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, loại hình hoạt động của đơn vị và thẩm quyền được giao, tôi luôn ủng hộ những giải pháp phát huy hiệu quả quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện đời sống, điều kiện làm việc của người lao động.

Hai là, ý thức trách nhiệm của mình trong vai trò lãnh đạo quản lý, gắn với nhiệm vụ công tác, do đó luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Là công chức, đảng viên càng phải ý thức công việc và làm gương cho quần chúng noi theo. Trong điều hành công việc luôn chú trọng phương pháp xây dựng kế hoạch cho từng phòng, đội. Chú ý công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những sai lệch cũng như động viên kịp thời những điển hình tốt.

Ba là, nắm vững chính sách và thực hiện đường lối quần chúng. Trong quá trình điều hành công việc, ban hành quyết định, phân công công tác tôi luôn biết lắng nghe, bàn bạc, gom góp ý kiến từ đồng nghiệp và đồng chí mình bởi vì từ chủ trương, chính sách đến thực tiễn bao giờ cũng nảy sinh những yếu tố mới cần bổ sung, chỉnh sửa. Nhất là lãnh đạo phải có tư tưởng cầu thị, hoan nghênh ý kiến phê bình, góp ý của mọi người, đó chính là lấy dân làm gốc.

2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân

Với phương châm mình vì mọi người, tôn trọng cá nhân nhưng kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chống sùng bái cá nhân. Tôn trọng và lắng nghe ý kiến tập thể để tự hoàn thiện bản thân, không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phục vụ lợi ích cá nhân. Như Hồ Chí Minh nói: quan liêu, tham ô, lãng phí là ba thứ giặc nội xâm. Quan tâm đến lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng, tất cả vì một tập thể đoàn kết, vững mạnh và phát triển. Trong quá trình lãnh đạo điều hành phải sát sao công việc, không nhìn thấy cái cá nhân, tất cả vì cái chung, vì lợi ích tập thể, đặt lợi ích của tập thể, của đơn vị lên hàng đầu. Sẵn sàng tiếp thu ý kiến đóng góp, không chạy tội, chạy thành tích và những biểu hiện tiêu cực khác; kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội thực dụng.

3. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm

Một là, nói và làm theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thẳng thắn, trung thực bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, không xuyên tạc, nói sai, nhất là các chủ trương của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực nước sạch nông thôn, về nông thôn mới. Làm được việc này là do có sự tìm hiểu, nghiên cứu để hiểu đúng chủ trương đường lối, khi đã hiểu thì có niềm tin, ý chí để bảo vệ và thực hiện chủ trương chính sách đó. Kiên trì vận động, thuyết phục các địa phương cùng phối hợp giải quyết những nhu cầu bức xúc của bà con.

Hai là, nói đi đôi với làm, không nói một đằng, làm một nẻo, hứa mà không làm, điều này sẽ làm mất lòng tin ở mọi người, mà đã làm thì phải cố gắng cao nhất để được kết quả như đã hứa, đã cam kết. Trong năm qua, đơn vị đã thực hiện tốt các chế độ chính sách, chế độ khen thưởng, động viên thỏa đáng cho công chức, viên chức, người lao động đã tạo được sự tin tưởng, an tâm và phấn khởi trong lao động và hoạt động cấp nước nông thôn.

4. Ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm

Ý nghĩa: Chính việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục, rèn luyện người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nói chung, nhưng ý nghĩa đó lại càng to lớn hơn đối với tôi và với tập thể Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn với trách nhiệm và nghĩa vụ chăm lo cung cấp nước sạch đảm bảo chất lượng và số lượng cho bà con nông thôn trong tỉnh Vĩnh Long.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tạo dựng cho mỗi con người chúng ta một ý chí phấn đấu trong cuộc sống; là vũ khí sắc bén để phê phán, chống lại các quan điểm sống lệch lạc, thực dụng, bàn quang, vô cảm trong xã hội hiện nay. Đồng thời, sống và làm việc trong tập thể phải biết hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ, hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ.

Qua kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp cho tôi và tập thể đơn vị làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đặc biệt về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Sức lan tỏa của kết quả thực hiện cuộc học tập đã cụ thể hóa bằng việc đơn vị có cá nhân và tập thể được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị Sơ kết cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trong năm 2014.

Những kinh nghiệm: muốn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt hiệu quả:

Một là, phải nhận thức được đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh trong sáng, tư tưởng khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, được vận dụng sáng tạo vào con đường cách mạng Việt Nam.

Hai là, học tập đạo đức Hồ Chí Minh là học tập tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm; học về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Luôn quan tâm đến lợi ích và đời sống của nhân dân; đoàn kết đồng chí, thương yêu quần chúng.

Ba là, học tập đạo đức Hồ Chí Minh là học tập cả đời, phải học thường xuyên, liên tục, tự giác, phải có tâm trong sáng, không đối phó.

Bốn là, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phải nêu gương trước tập thể, trước cấp dưới, gương mẫu đi đầu trong chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của cơ quan, đơn vị và tại nơi cưu trú.

Năm là, trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, luôn bám sát và chỉ tiêu Nghị quyết của Chi bộ để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hợp lý.

Với những kết quả thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, bản thân tôi có thêm những nhận thức mới và quyết tâm hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới. Cổ vũ mọi người cùng học tập, cùng làm theo tấm gương của Bác để mỗi tổ chức chúng ta tốt hơn, trong sáng hơn, đáp ứng được sự mong đợi và niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay./.


Võ Anh Duy, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

góp ý hiến kế

Right_Banner_Lienket

BNV.Modules.UserStats

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.466.165

Khách Online : 602