Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ : Số 17, đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên  

Điện thoại văn thư : 0208.3856474

Fax : 0208.3856474

Email: sonoivu@thainguyen.gov.vn

Website: http://sonv.thainguyen.gov.vn/


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ

Email

+Giám đốc:Nguyễn Đức Lực

0208.3653331

lucnd@thainguyen.gov.vn

+Phó Giám đốc:Vũ Tiến Quân

0208.3751260

quanvt@thainguyen.gov.vn

+Phó Giám đốc:Ma Đình Đối

0208.3856203

doimd@thainguyen.gov.vn

+Phó Giám đốc:Nguyễn Văn Hiển

0208.3828777

hiennv.phoyen@thainguyen.gov.vn

Các phòng chuyên môn

+ Văn phòng

CVP: Vũ Hồng Khiêm

 

0208.3855735

 

khiemvh@thainguyen.gov.vn

 

PCVP: Đoàn Đình Huy

0208.3856474

huydd.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Thanh tra

PCTT phụ trách: Nguyễn Thị Lan

0208.3652518

lannt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Tạ Hoàng Thành Long

 

0208.3851662

 

longtht.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 

Phó TP: Hoàng Quang Hưng

0208.3851662

hunghq.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và Quản lý Văn thư lưu trữ

Trưởng phòng: Phạm Tuấn Cẩn

02083654932

 

canpt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 

+ Phòng Tổ chức biên chế và Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Hoàng Văn Tuyến

 

0208.3852561

 

tuyenhv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 

P.Trưởng phòng: Dương Thị Hà

0208.3852561

hadt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Hoàng Ngọc Hưng

 

0208.3657215

 

hunghn.sonoivu@thainguyen.gov.vn

 

 

P.Trưởng ban: Nguyễn Tiến Dũng

0208.3657215

dungnt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Lưu Thị Bích Đào

 

0208.3653089

 

daoltb@thainguyen.gov.vn

P.Trưởng ban: Trần Văn Minh

0208.3655038

dungnt.sonoivu@thainguyen.gov.vn

+ Trung tâm Lưu trữ lịch sử

P.Giám đốc: Bùi Văn Huân

0208.3651689

huanbv.sonoivu@thainguyen.gov.vn

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên