Sở Nội vụ tỉnh Kontum

- Địa chỉ:  240  Bà Triệu, Phường Quang Trung, Tp Kon Tum, tỉnh Kon Tum

- Điện thoại: 02603.867075     

- Email: sonoivu-kontum@chinhphu.vn.

- Website: http://www.snv.kontum.gov.vn/ 

Ban lãnh đạo

 

Email/ĐT cơ quan

Giám đốc: A Cường

02603.530.779/acuong-kotum@chinhphu.vn

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Trung

02603.917.087/ nguyenthanhtrung-kotum@chinhphu.vn 

 

Phó Giám đốc: Lê Viết Nam

02603.916.379/ levietnam-kotum@chinhphu.vn

 

Các đơn vị thuộc, trực thuộc

 

Văn phòng:

- Chánh Văn phòng: Trần Ngọc Tuấn

- Phó Chánh Văn phòng: Hoàng Đình Phú

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hiền

 

0914060668/tranngoctuan-kotum@chinhphu.vn  

02603.918.057/vanphongsnvkt@gmail.com 

02603.867.075/vanphongsnvkt@gmail.com

 

Phòng Công chức, viên chức:

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh Bình

- Phó Trưởng phòng: Võ Trường Giang

 

02603.862.140

02603.918.186

 

Phòng XDCQ & CTTN:

- Trưởng phòng: Nguyễn Trọng Tâm

 

02603.862.743

 

Phòng Cải cách hành chính:

-Trưởng phòng: Hà Xuân Nguyên

- Phó Trưởng phòng: Lâm Quang Huy

0938970036

 

Phòng TCBC & TCPCP:

- Trưởng phòng: Hoàng Ngọc Trường

- Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Thúy Nga

02603.918.556

02603.914.422

 

Ban Tôn giáo:

- Trưởng Ban: Vũ Quang Dũng

- Phó Trưởng Ban: Phan Thái

- Phó Trưởng Ban: Trương Thị Ngọc Anh

vuquangdung-kotum@chinhphu.vn 
02603.955.479

02603.919.115

02603.811.385

 

Ban Thi đua- Khen thưởng:

- Trưởng Ban: Nguyễn Văn Tuấn

- Phó Trưởng Ban: Trần Thị Hòa Bình

nguyenvantuan-kotum@chinhphu.vn 
02603.506.205

02603.955.139

 

Chi cục Văn thư- Lưu trữ:

- Chi cục trưởng: Bùi Minh Thanh

- Phó Chi cục trưởng: Trần Thị Anh

02603.919.678

02603.504.567

 


Nguồn trích dẫn: Sở Nội vụ Kontum