TP. Hồ Chí Minh: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

17:56 15/12/2021

Sáng ngày 15/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của TP. Hồ Chí Minh.

Đại diện Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh báo cáo tại buổi nghiệm thu

Theo Báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Bộ Nội vụ về cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021, UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 TP. Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo Thành phố do một Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố và một Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo Thành phố đã hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Tổ Thường trực các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và 312 phường, xã, thị trấn; số thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện là 308 người và số thành viên Ban Chỉ đạo cấp phường, xã, thị trấn là 3.132 người.

Ban Chỉ đạo Thành phố đã xây dựng kế hoạch điều tra, kế hoạch phân công các nhóm công tác và phân công giám sát Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; kế hoạch công tác tuyên truyền; kế hoạch kiểm tra, giá sát việc thực hiện Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho Ban Chỉ đạo và các Giám sát viên, Quản trị viên các cấp.

Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức đã được hoàn thành, đảm bảo thời gian, chất lượng, tương ứng với tổng số 857 phiếu điều tra/ 857 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của TP. Hồ Chí Minh

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bànThành phố; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo Thành phố cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của TP. Hồ Chí Minh đạt chất lượng tốt, với tỷ lệ  95,19% số phiếu chọn mẫu.

Các phiếu điều tra của TP. Hồ Chí Minh không có lỗi hệ thống; tuy nhiên, đối với một số phiếu cần rà soát, kiểm tra lại như tổng số lao động trong biên chế hành chính chưa khớp đúng; về doanh thu, tài sản cần căn cứ trên hồ sơ đối chiếu để rà soát và hoàn thiện cho đầy đủ; về phân bổ chi phí chưa phản ánh đầy đủ, xác định tổng tài sản chưa đúng theo hướng dẫn…

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị lập danh sách các đơn vị không phối hợp (nếu có) trong quá trình điều tra để rút kinh nghiệm chung cho những lần điều tra sau. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện cuộc điều tra, Ban Chỉ đạo Thành phố luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương, lãnh đạo Thành phố.

Bên cạnh đó, các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Thành phố phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện điều tra như: vấn đề nhân sự; cung cấp cơ sở dữ liệu; cập nhật, điều chỉnh danh sách nền; tuyên truyền; hướng dẫn triển khai điều tra. Tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chỉ đạo Thành phố, Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn.

Đặc biệt, công tác thông tin, giải đáp thắc mắc được thực hiện thường xuyên, liên tục qua các ứng dụng công nghệ thông tin (kể cả ngoài giờ hành chính và các ngày cuối tuần), đảm bảo thông tin thông suốt từ Trung ương đến cơ sở.

Tuy nhiên, Thành phố tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huỵện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh, số lượng, thông tin, địa chỉ đơn vị biến động đáng kể, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ công tác điều tra (bước lập danh sách nền). Ở giai đoạn đầu, phần mềm điều tra chưa thật sự hoàn thiện, các đơn vị chưa nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn, nên gặp nhiều sai sót, phải điêu chỉnh nhiều lần.

Cùng với đó, dịch COVID-19 tại Thành phố diễn biến phức tạp, Thành phố thực hiện giãn cách xã hội, công chức, viên chức được huy động tăng cường ở cơ sở, ảnh hưởng đến tiến độ khâu rà soát, làm sạch phiếu điều tra…

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của TP. Hồ Chí Minh đạt chất lượng cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chúc mừng kết quả nghiệm thu của TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra thu thập thông tin của Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Chỉ đạo và Quản trị viên, Giám sát viên các cấp, TP. Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả tốt.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số phiếu còn lỗi nhỏ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của TP. Hồ Chí Minh sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.741.519

Khách Online : 812