Thông tư số 07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ.

10:16 06/09/2022

File đính kèm.

Thông tư số 07/2022/TT-BNV: Tải về

Tin khác

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.373.945

Khách Online : 2.523