Quyết định số 1281/QĐ-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Nội vụ

22:57 02/01/2023

Xem toàn văn Quyết định số 1281/QĐ-BNV trong File đính kèm dưới đây: 

File đính kèm.

Quyết định số 1281/QĐ-BNV Tải về

Tin khác

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.738.779

Khách Online : 610