Một số hình ảnh tại buổi họp Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021

17:58 12/12/2020

Sáng ngày 25/02/2020, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương năm 2021.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì buổi họp.
Một số hình ảnh tại buổi họp:

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi họp. Ảnh: Anh Cao

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn công bố các Quyết định
 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo. Ảnh: Anh Cao

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Quân trình bày dự thảo Nội dung,
Kế hoạch điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ảnh: Anh Cao

Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Tổng cục Thống kê Trần Tuấn Hưng
trình bày phương pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho cuộc điều tra. Ảnh: Anh Cao

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: Anh Cao

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.985.974

Khách Online : 873