Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Quyết định số 933/QĐ-BNV ngày 05/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

16:40 30/12/2020 | Lượt xem : 1457

File đính kèm.

Quyết định số 933/QĐ-BNV ngày 05/11/2020 Tải về

Tin khác