Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Quyết định số 824/QĐ-BNV ngày 14/10/2020 của Bộ Nội vụ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

16:40 30/12/2020 | Lượt xem : 1427

File đính kèm.

Quyết định số 824/QĐ-BNV ngày 14/10/2020 Tải về

Tin khác