Công khai ngân sách

Quyết định số 356/QĐ-BNV ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

12:03 28/05/2020 | Lượt xem : 2621

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 356/QĐ-BNV công khai ngân sách nhà nước năm 2020 Tại đây Tải về
Xem phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 Tại đây Tải về

Tin khác