Công khai ngân sách

Quyết định số 1233/QĐ-BNV ngày 26/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

16:49 30/12/2022 | Lượt xem : 372

File đính kèm.

Xem toàn văn Quyết định số 1233/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem Phụ lục: Tải về

Tin khác