Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định 2887/QĐ-BNV ngày 15/12/ 2017 của Bộ Nội vụ phê duyệt Chương trình, tài liệu bồi dưỡng công chức thực hiện công tác cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2017-2020

16:45 23/02/2018 | Lượt xem : 4482

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4482
Xem toàn văn Quyết định số 2887/QĐ-BNV: tại đây
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.291.886

Khách Online : 271