Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Nghị định hợp nhất số 02/NĐHN-BNV ngày 21/5/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

16:37 18/06/2019 | Lượt xem : 24998

Xem toàn văn Nghị định hợp nhất: tại đây

Tin khác