Tin tức - Sự kiện (Thanh niên)

Nghệ An: Kiến nghị tuyển dụng, đãi ngộ nhân tài theo đặc thù của từng địa phương

05:31 25/11/2021 | Lượt xem : 264

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ tạo cơ chế để các tỉnh ban hành chính sách tiếp nhận, tuyển dụng nhân tài và chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài theo đặc thù của từng địa phương.
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, UBND tỉnh Nghệ An cho biết, tỉnh đã gửi văn bản yêu cầu tất cả các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị để tuyên truyền và triển khai thực hiện. Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng thu hút Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

Trong 2 năm 2019 và 2020, tỉnh Nghệ An đã tuyển dụng 05 người, trong đó tốt nghiệp loại xuất sắc: 02 người; tốt nghiệp thạc sỹ: 03 người. Quy trình tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

Các sinh viên được tuyển dụng, thu hút đã được bố trí vào vị trí việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo, phù hợp năng lực và khả năng đáp ứng công việc, được quan tâm bố trí trang thiết bị đầy đủ, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phát huy năng lực chuyên môn. Sau thời gian thực hiện chế độ tập sự, đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức theo đúng quy định.

Về chính sách chế độ tiền lương, UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc trả lương đối với các công chức được tuyển dụng thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP: phụ cấp tăng thêm 100% mức lương được hưởng, thời gian chi trả phụ cấp: không quá 5 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

Ngay sau khi được tuyển dụng, các công chức được thu hút đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng, có tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, năng động, đã đóng góp nhiều sáng kiến cũng như ứng dụng cách làm mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ của các công chức thu hút được lãnh đạo cơ quan sử dụng công chức quan tâm, đánh giá để phát hiện, đào tạo nguồn. Đối với các trường hợp có khả năng nổi bật, triển vọng tốt ngoài việc bố trí nhiệm vụ chuyên môn, còn được quan tâm, động viên tham gia tích cực vào các hoạt động đoàn thể, 4/5 người được bầu tham gia Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của đơn vị, trong đó có 01 đồng chí là Bí thư Chi đoàn.

Về chế độ đào tạo, bồi dưỡng, sau khi được tuyển dụng, công chức thu hút được xét ưu tiên trong việc đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể: cho đến nay 4/5 người đã được cử đi học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, một người được cử đi bồi dưỡng ngạch thanh tra viên; ngoài ra, còn được cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm.

Tuy nhiên, kết quả đạt được trong việc tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh Nghệ An theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ vẫn còn thấp so với nhu cầu cũng như tiềm năng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh nhà. 

Nguyên nhân là do một số lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện chưa quan tâm đến việc tuyển dụng thu hút vào cơ quan, tổ chức, đơn vị mình quản lý; chưa có quy định gắn kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức thu hút với kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức thông thường.

Để thực hiện tốt hơn chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong thời gian tới, Sở Nội vụ Nghệ An kiến nghị, đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ tạo cơ chế để các tỉnh ban hành chính sách tiếp nhận, tuyển dụng nhân tài và chính sách trọng dụng, đãi ngộ nhân tài theo đặc thù của từng địa phương trên cơ sở khoản 2, Điều 6, Văn bản hợp nhất số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2009 về việc hợp nhất Luật cán bộ, công chức, quy định: “ ... Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do cấp tỉnh quản lý ”. Đồng thời, quy định về tuyển dụng đối tượng “Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng” gắn với kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức định kỳ hàng năm của địa phương, các cơ quan, đơn vị./.

Thu Trang (Nguồn: Báo cáo số 2908/BC-SNV)