Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Quyết định số 620/QĐ-BNV ngày 08/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

16:25 15/09/2020 | Lượt xem : 1196

File đính kèm.

Quyết định số 620/QĐ-BNV Tải về

Tin khác