Tin nổi bật

rss

Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ (22/07/2016)

/DATA/2016/07/ttcuong-23_40_37_563.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Chiều ngày 21/7/2016, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ nhằm sơ kết, đánh giá hoạt động khoa học công nghệ 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. PGS.TS Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng khoa học Bộ Nội vụ chủ trì Hội ...

/DATA/2016/07/botruong-16_44_12_941.jpg?width=450&height=300&mode=crop&anchor=middlecenter

Họp xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Chiều ngày 19/7/2016, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ ...Tin Video

Hội thảo “Xây dựng Trung tâm hành chính công cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020”

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Tổng số: (người)
Cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên tính đến thời điểm 31/12/2013 312.401
Cán bộ, công chức cấp xã tính đến thời điểm 31/12/2013 227.253
Viên chức tính đến tháng 6/2014 1.995.414
Nguồn: Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.981.050

Khách Online : 887