Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội

File đính kèm

Mời xem dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở và góp ý: Download

1 Ý kiến đóng góp

  • xuân song mã, sơn la 14:31 22/05/2023

    cần sớm thực hiện đề án hưởng theo vị trí việc làm, hiện nay việc hưởng lương của cán bộ, công chức, viên chức còn bất cập, không hợp lý, đặc biệt cán bộ, công chức cấp xã
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng