Dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Mời xem dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý: Tại đây

File đính kèm

Mời xem dự thảo Tờ trình Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý: Download
Mời xem dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý: Download
Mời xem dự thảo Phụ lục I kèm theo dự thảo Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý: Download
Mời xem dự thảo Phụ lục II.I kèm theo dự thảo Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý: Download
Mời xem dự thảo Phụ lục II.II và II.III kèm theo dự thảo Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý: Download
Mời xem dự thảo Phụ lục II.IV kèm theo dự thảo Nghị định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý: Download
Mời xem dự thảo Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và góp ý: Download
Mời xem Mẫu Bằng khen thanh niên xung phong vẻ vang mẫu 1 và góp ý: Download
Mời xem Mẫu Bằng khen thanh niên xung phong vẻ vang mẫu 2 và góp ý: Download
Mời xem Mẫu hiện vật khen thưởng thanh niên xung phong vẻ vang và góp ý: Download

0 Ý kiến đóng góp

Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng