Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download
Mời xem toàn văn Bản thuyết minh và góp ý: Download
Mời xem Phụ lục I: Download
Mời xem Phụ lục II: Download

1 Ý kiến đóng góp

  • Cao Bá Hoàng Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông 14:35 05/01/2023

    GÓP Ý THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

    tại khoản 3, Điều 17: "giảng viên làm chủ nhiệm lớp thì cứ chủ nhiệm một lớp được giảm 5 định mức giờ chuẩn quy định", đề nghị sửa đổi cho phù hợp với điểm b, khoản 2, Điều 15 Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị Ban hành kèm theo Quyết định số 6468-QĐ/HVCTQG, ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng