Dự thảo Tờ trình Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download

2 Ý kiến đóng góp

  • Nguyễn Lan Phương Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 10:15 23/12/2022

    Đóng góp ý kiến vào Tờ trình và Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

    1. Về bố cục các chương của Dự thảo Luật Lưu trữ sửa đổi nên bám sát chặt chẽ vào 4 vấn đề nêu trong Tờ trình. 4 vấn đề liên qua đến việc quản lý: Tài liệu lưu trữ (TLLT), cơ sở dữ liệu TLLT điện tử, TLLT tư nhân, hoạt động dịch vụ lưu trữ nên Chương 2 tách phần CSDL TLLT điện tử để ghép với Chương 5, bổ sung thẻm Chương về Quản lý TLLT tư nhân theo Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ 1/1/2023 (quy định về quyền tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả liên qua đến chuyển nhượng quyền tác giả...) 2. Điều 2 từ mục 17-19 đều có hoạt động xác định giá trị tài liệu từ khâu thu thập đến chỉnh lý nên sửa lại cho không bị trùng về câu, chữ, ngữ nghĩa, bảo đảm tính thống nhất của văn bản luật.
  • Nguyễn Lan Phương Thư viện tại tầng 5, toà nhà A2, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 12:17 19/12/2022

    Đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi)

    Tôi xin đóng góp vài ý kiến: - Về tờ trình Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) sửa vài lỗi chính tả: danh từ riêng viết hoa. - Về dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi) cần biên soạn các chương, điều bám sát vào 4 vấn đề Tờ trình đã nêu. Trong 4 vấn đề thì có 3 vấn đề liên quan đến quản lý các loại hình tài liệu lưu trữ khác nhau: tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu điện tử tài liệu lưu trữ điện tử tài liệu lưu trữ tư nhán hoạt động dịch vụ lưu trữ. Từ đó bố vục Dự thải Luật gồm: Chương 1 giữ nguyên. Chương 2: Quản lý Tài liệu lưu trữ. Chương 3: Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và cơ sở dữ liệu lưu trữ điện tử. Chương 4: Quản lý về lưu trữ tài liệu tư nhán. Chương 5 Hoạt động Lưu trữ. Chương 6 Điều khoản thi hành.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng