Dự thảo Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Nghị định Download
Mời xem toàn văn Bản thuyết minh Download

4 Ý kiến đóng góp

 • Hồ Ngọc Thắng 72 Ngô Quyền Đồng Hới Quảng Bình 09:56 25/05/2022

  nguồn kinh phí trả cho hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp

  Khoản 2 Điều 12 cần quy định rõ những đơn vị tự chủ từ 50 trở lên thì kinh phí lấy từ nguồn thu sự nghiệp vì dưới 50 thì nguồn thu sẽ không đủ để chi trả mà công việc vẫn phải thực hiện Khoản 3 Điều 12 cần bổ sung đơn vị sự nghiệp đặc thù do bộ chuyên ngành quy định theo NĐ 120 thì nguồn kinh phí được dự toán như Khoản 1
 • Lê Ngọc Khánh 09:40 20/05/2022

  Vướng mắc về đối tượng áp dụng đối với cơ sở giáo dục đại học (là cơ sở giáo dục đại học)

  Theo dự thảo nghị định, đối với đơn vị sự nghiệp công lập là cơ sở giáo dục đại học, việc ký kết hợp đồng đối với các hình thức theo dự thảo nghị định này thì người làm việc này có được xem là viên chức để làm cơ sở trong việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, thăng hạng viên chức, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư hay không? Do vậy, đề nghị Tổ soạn thảo nghiên cứu, bổ sung vào dự thảo nghị định để các cơ sở giáo dục làm cơ sở áp dụng nhằm phù hợp với tinh thần tự chủ đại học theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.
 • Huỳnh Thiện Khuyên ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giangấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang 08:03 20/05/2022

  Góp ý dự thảo Nghị định về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

  Theo tôi nên bổ sung thêm đối tượng áp dụng tại Điều 1 gồm Ủy ban nhân dân cấp xã vì hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã chưa có bảo vệ và nhân viên phục vụ trong khi tài sản của xã nhiều, mức độ an ninh ở địa phương chưa được đảm bảo, ban đêm cần có bảo vệ để gìn giữ tài sản của đơn vị. Ủy ban nhân dân cấp xã cần thêm 01 phục vụ để phục vụ các cuộc họp chung của đơn vị. 02 vị trí trên hiện Ủy ban nhân dân cấp xã chưa được hợp đồng lao động nhưng thực tế có nhiều đơn vị phải thuê bảo vệ và phục vụ để đảm bảo các mặt hoạt động của cơ quan được đảm bảo
 • Hồ Ngọc Thắng 72 Nghô Quyền TP Đồng Hới Quảng Bình 15:10 12/05/2022

  Cần bổ sung quy định về ký hợp đồng và tuyển dụng trong đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần

  Đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ môt phần chi thường xuyên muốn tuyển dụng viên chức phải có chỉ tiêu biên chế. Do vậy sau 2 lần ký hợp đồng có thời hạn mà chưa có chỉ tiêu biên chế thì khổng thể tuyển dụng. Vì vậy cần bổ sung quy định đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần chi thường xuyên có thể ký hợp đồng thời vụ (Do việc làm không chủ động dài hạn) nhằm đáp ứng hoàn thành công việc của đơn vị
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng