Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BVN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download
Mời xem toàn văn Bản thuyết minh Thông tư sửa đổi và góp ý: Download

2 Ý kiến đóng góp

  • Đỗ Viết Phúc thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 10:57 24/05/2022

    tham gia ý kiến dự thảo thông tư

    Đề nghjn ban soạn thảo bố sung thêm quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành lưu trữ. vì, hiện nay tại một số cơ quan hành chính nhà nước có bố trí công chức chuyên trách thực hiện nhiệm vụ làm công tác lưutrữ của cơ quan nhưng những vị trí này không có quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ. vì vậy, đề nghị Bộ Nội vụ bổ sung thêm mã số, tiêu chuẩn.. ngạch công chức lưu trữ
  • Hoàng Văn Nguyễn Số 46, đường D6, KDC P6, thành phố Tân An,Long An. 14:19 12/05/2022

    Sửa để phù hợp

    Tiêu chuẩn ngạch công chức (chuyên viên) theo TT 02/2021/TT-BNV không sửa thì hơn 70 công chức cả nước sẽ không đủ chuẩn với trình độ tin học, ngoại ngữ tương đương bậc 3. Đề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành TT sửa đổi.. để các bộ, ngành tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch cho phù hợp, nhất là thời gian từ khi TT có hiệu lực đến nay. Ngoài ra về trình độ tin học, ngoại ngữ của chuyên viên chính và chuyên viên là ngang nhau hay có khác biệt, Bộ NV cũng ghi cụ thể để các đơn vị thực hiện không hiểu nhầm./.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng