Dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý: Download
Mời xem toàn văn Bảng thuyết minh: Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Nguyễn Chính Thuần Số 397, đường Tôn Đức Thắng, P. Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 15:03 21/01/2022

  Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP.

  Từ năm 2018, Bộ Nội vụ đã có dự thảo lần 2 sửa đổi Điều 12 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức như sau: “Công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù” sửa đổi thành “Công chức được cấp có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước điều động giữ các chức vụ chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù” (luân chuyển thành điều động). Vì qua thực tế cho thấy khi thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết số 11-Q/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) thì hầu như không có trường hợp công chức được luân chuyển sang các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, mà chủ yếu công chức được cấp có thẩm quyền điều động sang giữ chức danh chủ chốt tại các hội có tính chất đặc thù. Do vậy dẫn đến những vướng mắc, không thống nhất trong việc áp dụng chế độ, chính sách đối với các trường hợp trước đây là công chức nay chuyển sang công tác tại các hội. Đề nghị Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 12 của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP như trình bày trên đây vào lần sửa đổi này.
 • Nguyễn Trung Trực Phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM 09:03 21/01/2022

  Góp ý Khoản 1 Điều 6 dự thảo sửa đổi một số Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức

  “Điều 3. Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc Công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau: 1. Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý hoặc chết trong thời gian làm việc, công tác. 2. Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức. 3. Công chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.”.
 • Lương Văn Vịnh Phòng Nội vụ huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La 11:15 18/01/2022

  Góp ý dự thảo sửa đổi một số Nghị định về cán bộ, công chức, viên chức

  Đề nghị sửa đổi NĐ 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chứa như sau: Tại Điều 26. Tổ chức họp kiểm điểm. Mục 1, tiết b) Trường hợp người bị kiểm điểm là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thì lãnh đạo cơ quan cấp trên trực tiếp tổ chức kiểm điểm và quyết định thành phần dự họp. Đối với cấp phó người đứng đầu thì giao cho cơ quan, đơn vị sử dụng công chức tổ chức kiểm điểm và quyết định thành phần dự họp./.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng