Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện thi, xét thăng hạng và xếp lương viên chức chuyên ngành lưu trữ

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Đỗ Viết Phúc thành phố Lai Châu tỉnh Lai Châu 13:53 17/01/2022

  tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư

  1. Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của các hạng II, III, IV được quy định tại điểm b khoản 4 các điều 5,6,7 của Dự thảo thông tư đề nghị bổ sung thêm điều kiện “chứng chỉ quản lý nhà nước và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp” để thay thế chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Cụ thể: Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp lưu trữ hoặc chứng chỉ hành nghề lưu trữ hoặc chứng chỉ quản lý nhà nước và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp. Lý do. Vì theo quy định hiện hành về cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ đối với dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành về lưu trữ trường hợp tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng về văn thư, lưu trữ do cơ quan có thẩm quyền cấp và phải có thời gian công tác đủ 5 năm ( 60 tháng). Do vậy, đối với các viên chức mới được tuyển dụng hoặc viên chức hạng III có trình độ cao đẳng thì không đủ điều kiện để tham dự kỳ thi và cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ. Mặt khác, việc đào tạo và cấp chứng chỉ hạng chức danh nghề nghiệp lưu trữ trong thời gian sắp tới chưa quy định rõ đơn vị đủ thẩm quyền đào tạo và đối với các tỉnh số lượng học viên thấp không đủ số lượng để mở lớp do vậy gây khó khăn cho các viên chức được tuyển dụng mới hoặc các viên chức có nguyện vọng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Như vậy đối với viên chức mới tuyển dụng nếu không có đủ chứng chỉ chức danh hạng và không có chứng chỉ hành nghề khi hết thời gian tập sự thì không thể bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp. 2. Điều 20 xếp lương đối với viên chức đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành lưu trữ Đề nghị bổ sung thêm cách xếp lương đối với viên chức hạng III khi tuyển dụng có trình độ là cao đẳng sau đó được cơ quan cử đi học hoặc cá nhân tự đi học để nâng cao trình độ chuyên môn mà chuyên ngành đào tạo trình độ đại học phù hợp với vị trí việc làm, phù hợp chuyên ngành lưu trữ, cụ thể: Bổ sung thêm khoản 3 vào điều 20 như sau: Đối với viên chức hạng III khi tuyển dụng có trình độ là cao đẳng sau đó được cơ quan cử đi học hoặc cá nhân tự đi học để nâng cao trình độ chuyên môn mà chuyên ngành đào tạo trình độ đại học phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm hoặc chuyên ngành đào tạo trình độ đại học phù hợp với vị trí việc làm của cơ quan thì được chuyển loại viên chức và xếp lương từ mức lương của viên chức loại A0 sang mức lương của viên chức loại A1.
 • Trương Ngọc Chí Công An Phú Thuận, Châu Thành, Đồng Tháp 12:37 30/12/2021

  Chuyển xếp lương từ Thông tư 08/2015/TT-BNV sang thông tư mới

  Cần hướng dẫn cụ thể hơn chuyển xếp lương của nhưng người đã được bổ nhiệm theo vào chức danh nghề ngghiệp theo Thông tư 13/2014/TT-BNV (Thông tư 08/2015/TT-BNV hướng dẫn). VD: Những người có bằng đại học chuyên ngành lưu trữ được tuyển dụng vào chức danh lưu trữ viên hạng III mã số V.01.02.02 nhưng chỉ xếp bảng lương hạng A0 bậc 1 hệ số 2,10. khi hết tập sự thì được lên bậc 2 hệ số 2,41 (theo Thông tư 08/2015/TT-BNV). Theo dự thảo Thông tư mới thì những người này chuyển sang bảng lương A1. Như vậy khi chuyển từ A0 sang A1 thì hệ số có chênh lệch. Trân trọng kính chào.
 • Phạm Thanh Lan Đà Lạt, Lâm Đồng 10:03 28/12/2021

  Về việc bổ nhiệm viên chức

  Xin quý bộ cho tôi hỏi, tại sao Thông tư 02/2001/TT-BNV thì ngạch Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06 mà có trình độ cao đẳng trở lên được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp, sao không xếp theo bảng lương loại A0 như Thông tư ngành lưu trữ này, lưu trữ viên hạng III cao đẳng thì xếp A0, đại học thì lại xếp A1. Theo tôi quy định như vậy là không thống nhất thiệt thòi cho chúng tôi
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng