Dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download

1 Ý kiến đóng góp

  • Thành Lộc thành phố Yên Bái 14:30 28/09/2021

    Tham gia ý kiến

    Bộ Nội vụ đã dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Ý kiến cá nhân tôi thấy Bộ nên tổng hợp tất cả các bộ ngành có quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác để ban hành 1 thông tư chung. Tránh rời rạc, ban hành nhiều văn bản.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng