Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Download
Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Nguyễn Văn Trìu Ninh Bình 14:04 15/06/2021

  Góp ý dự thảo thông tư

  Bộ Nội vụ để lưu trữ viên hạng III xếp lương viên chức hạng A0 2,1 - 4,89 về lâu dài là thiệt thòi cho viên chức ngành lưu trữ, bên cạnh đó còn gây khó khăn cho viên chức chuyên ngành lưu trữ khi chuyển sang công chức vì nếu chuyển đổi trong quá trình xếp lương sẽ bị xếp vào ngạch cán sự của chuyên viên hoặc ngạch văn thư trung cấp đối với người chuyển đổi vào vị trí công chức chuyên ngành văn thư thực sự là quá thiệt thòi với những người có trình độ đại học, thạc sĩ chuyên ngành lưu trữ so với các ngành học khác) đề nghị điều chỉnh lưu trữ viên hạng III ( mã số khác) theo bảng lương loại viên chức loại A1 2,34 - 4,98 lưu trữ viên hạng II (mã số khác) theo bảng lương viên chức loại A2.1 4,4 - 6,78
 • Nguyễn Văn An Đông Hà, Quảng Trị 17:28 05/06/2021

  Hỏi về xét nâng hạng

  Điều 31 có điều kiện để xét nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính quy định " Huân chương lao động hạng Ba VÀ Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, tỉnh..". Thực tế quá "HIẾM". Theo tôi nên thay từ VÀ bằng từ HOẶC hay 2-3 lần đạt CSTĐ cấp tỉnh thì phù hợp hơn đối với các Địa phương. Cũng phù hợp với nội dung nâng ngạch cao cấp tại điều này là Huân chương lao động hạng nhất HOẶC CSTĐ toàn quốc
 • thiết Thái Nguyên 11:48 15/05/2021

  đề nghị điều chỉnh bổ sung vào dự thảo

  * điều 2 đối tượng áp dụng đề nghị điều chỉnh vì: Ban Tổ chức Trung ương có Ban hành Quyết định số 1696-QĐ/BTCTW ngày 29-5-2017 có quy chế thăng hạng lưu trữ viên hạng 3 lên hạng 2. đối tượng lưu trữ viên hạng 3 đề nghị thăng hạng 2 sẽ thực hiện theo quy chế của Ban Tổ chức Trung ương hay Thông tư của Bộ Nội vụ? * Đề nghị tổ chức thăng hạng chỉ thực hiện 1 hình thức, nội dung là xét thăng hạng vì chung tiêu chuẩn thi hoặc xét lưu trữ viên hạng 2 hoặc hạng 3 gây khó khăn, không thống nhất, không phân biệt được đối tượng nào được thi, đối tượng nào được xét. * Đề nghị bỏ khoản 2 điều 4 vì các quy định tại các thông tư thăng hạng của các bộ ngành không quy định điều này gây mất cân bằng điều kiện thăng hạng viên chức chuyên ngành khác nhau ( để lại quy định nếu giữ nguyên điều 10, để làm căn cứ chấm điểm) * Bỏ khoản 2 điều 10 để thực hiện việc xét hồ sơ và thẩm định và chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng như hướng dẫn ở điều 35 thông tư 06/2020/TT-BNV vì viên chức Đã có trên 6 năm công tác và thực hiện các nhiệm vụ lưu trữ thực tế tại cơ quan đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần thiết tổ chức thêm phần thi thực hành, phỏng vấn (nếu để lại quy định này thì bỏ khoản 2 điều 4) không gây trùng lặp phức tạp trong triển khai thực hiện. * Đề nghị: Bổ sung tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ Lưu trữ viên hạng III (mã số mới) có trình độ Đại học Bổ sung điều khoản sau khi thăng hạng sẽ được xếp lương lại lương theo bảng lương mới (áp dụng Bảng 3 nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về chế độ tiền lương trước đây đã áp dụng xếp lương cho lưu trữ viên là viên chức loại A1 2,34 - 4,98 tuy nhiên sau nhiều điều chỉnh thông tư của Bộ Nội vụ lại để lưu trữ viên hạng III xếp lương viên chức hạng A0 2,1 - 4,89 về lâu dài là thiệt thòi cho viên chức ngành lưu trữ) đề nghị điều chỉnh lưu trữ viên hạng III ( mã số khác) theo bảng lương loại viên chức loại A1 2,34 - 4,98 lưu trữ viên hạng II (mã số khác) theo bảng lương viên chức loại A2.1 4,4 - 6,78 đây cũng là một giải pháp giải quyết một phần hạn chế nêu trong tờ trình Luật Lưu trữ sửa đổi (... nhân sự làm công tác lưu trữ ở các cấp còn thiếu và chủ yếu kiêm nhiệm chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người làm lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, hiệu quả công việc cũng như tư tưởng, tâm lý của công chức, viên chức không yên tâm công tác và gắn bó với ngành...) cũng đang dự thảo góp ý và trong tổng kết luật lưu trữ 2011. * Điều chỉnh khoản 2 điều 14 bỏ việc Bộ làm thay địa phương công tác thăng hạng đã phân cấp theo quy định tại điều 33 Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Địa phương có thể ghép thăng hạng viên chức lưu trữ với các chuyên ngành khác của nhiều ngành tại địa phương để tổ chức thực hiện, hiệu quả, tránh phát sinh nhiều chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước.
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng