Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài” và dự thảo Chiến lược Quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Quyết định và góp ý: Tại đây Download
Mời xem toàn văn dự thảo Chiến lược và góp ý: Tại đây Download
Xem toàn văn Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia góp ý: Tại đây Download
Xem dự thảo Danh mục triển khai: Tại đây Download
Xem toàn văn Phục lục I: Tại đây Download
Xem toàn văn Phục lục II: Tại đây Download
Xem toàn văn Phụ lục III: Tại đây Download
Xem toàn văn Tờ trình số 6447/TTr-BNV: Tại đây Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Nguyễn Nhân Hà Nội 09:16 07/01/2021

  Không chỉ quan tâm chính sách thu hút mà còn phải chú trọng nhân tài đã là công chức, viên chức

  Chiến lược cần chú trọng đến chính sách đối với nhu những cán bộ, công chức, viên chức đang công tác. Nghị định số 140/2017/ND-CP rất tốt để thu hút người tài vào làm việc trong khu vực công. Nhưng thử đặt vấn đề, đối với những người thời điểm được tuyển dụng vẫn đủ điều kiện theo nghị định 140 nhưng ko thực hiện theo quy trình 140 để họ đc hưởng chính sách ưu đãi theo nghị định này. Vì vậy, Bộ Nội vụ nên rà soát các đối tượng đã là công chức, viên chức mà họ cũng đủ điều kiện để xét tuyển theo nghị định 140 để có chính sách phù hợp giữ chân người tài.
 • Nga Hà Nội 23:18 04/01/2021

  Cụ thể hóa giai đoạn thực hiện và đối tượng áp dụng

  - Thứ nhất, giai đoạn thực hiện Theo điểm b, Khoản 2, Điều 1 của Dự thảo quy định mục tiêu thực hiện theo giai đoạn 5 năm. Việc quy định giai đoạn 5 năm đối với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là thời gian dài dẫn đến tình trạng chậm triển khai, đến những năm cuối của giai đoạn mới triển khai. Vì vậy, cần chia nhỏ các giai đoạn với những mục tiêu cụ thể chi tiết hơn để từng bước thực hiện được hiệu quả. - Thứ hai, đối tượng áp dụng Theo điểm b, Khoản 4, Điều 1 của Dự thảo chưa quy định chi tiết các tiêu chuẩn đối với các đối tượng được áp dụng. Việc không áp dụng chi tiết các tiêu chuẩn sẽ dẫn đến bỏ sót các nhân tài trong quá trình thực hiện. Ví dụ, những nhân tài đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị định 140/2017/NĐ-CP nhưng thi tuyển trước thời điểm Nghị định có hiệu lực không được áp dụng các chính sách trọng dụng, đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị định 140 là một thiệt thòi cho các đối tượng này.
 • Dương Toàn Hà Nội 13:56 03/01/2021

  Trước tiên phải "trọng dụng" nhân tài hiện có

  Hiện nay, trong hệ thống chính trị vẫn có rất nhiều người tài giỏi. Tuy nhiên họ chưa được trọng dụng một cách đúng mực. Ví dụ họ chưa có cơ chế đặc biệt hơn (về lương, về cơ hội thăng tiến, về ưu tiên khi thi thăng hạng, thăng ngạch, TS có được xét ưu tiên khi thăng ngạch không...). Vì vậy, Bộ NV cần tham mưu Chính phủ có kế hoạch ngay (2021-2023) là rà soát nguồn nhân lực này (cứ tạm lấy tiêu chí là tiến sỹ và đúng vị trí việc làm, nhất là tiến sỹ về khoa học kỹ thuật, phù hợp với tiến trình CNH, HĐH đất nước) để có chế độ cụ thể. Đó cũng là hoạt động thực tiễn để đánh giá hiệu quả Chiến lược này có từng bước được thực hiện thành công hay không. Tóm lại theo tôi, trước khi trọng dụng nhân tài từ bên ngoài (khối nhà nước) thì hãy trọng dụng thật tốt nhân lực tinh hoa trong bộ máy, có thể là tiến sỹ và/hoặc trung/cao cấp lý luận chính trị, được đánh giá là đã làm việc tốt trong 3-5 năm, ưu tiên nhân lực khoa học kỹ thuật,..
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng