Dự thảo Tờ trình và dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Tờ trình và góp ý: Tại đây Download
Mời xem dự thảo Thông tư và góp ý: Tại đây Download

3 Ý kiến đóng góp

 • Toản Hoàng huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 22:26 28/11/2020

  Góp ý dự thảo thông tư

  Đề nghị Bộ Nội vụ nên sửa đổi bổ sung tiết C Khoản 11, Điều 5 của dự thảo TT về nội dung quản lý thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động Không chuyên trách, nên sửa đổi như sau: Phòng Nội vụ không trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách mà chỉ "hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn". Lý do: Đối tượng người hoạt động không chuyên trách hiện nay có số lượng khá đông (trung bình 10 người/xã và 3 người/thôn). Do đặc thù địa phương, đối tượng này hiện nay chỉ hưởng mức phụ cấp do HĐND cấp tỉnh quy định, mức thu nhập thấp, chưa đảm bảo mức sinh hoạt, do đó thường biến động về nhân sự. Nếu để cấp huyện trực tiếp thực hiện các chế độ phụ cấp người hđ không chuyên trách sẽ dẫn đến phải ban hành nhiều qđ hành chính, gây nặng nề cho cơ quan tham mưu là phòng Nội vụ và các cơ quan liên quan
 • Trần Thị Doan Phường Nam Hải, quận Hải An, Hải Phòng. 10:16 20/11/2020

  Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư.

  Đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu đưa hướng dẫn cụ thể về cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ vào trong dự thảo Thông tư vì: - Thứ nhất, việc không quy định tên các phòng thuộc Sở Nội vụ sẽ dấn đến tình trạng mỗi nơi làm một kiểu khi mà có quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng giống nhau và đảm bảo số lượng biên chế tối thiểu của phòng theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP nhưng tên gọi phòng không giống nhau. Trường hợp khi quy định tên các phòng thuộc Sở Nội vụ mà có tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nào đó không có số lượng biên chế phòng đảm bảo theo quy định thì sẽ gộp các phòng nào và tên gọi của phòng mới như thế nào nhằm đảm bảo sự thống nhất đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu. - Thứ hai, tại khoản 2 mục II dự thảo Tờ trình có nêu quan điểm xây dựng Thông tư là "Bảo đảm tính kế thừa, ổn định tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ", do đó nghiên cứu xem xét kế thừa quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 khi có quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ và để đảm bảo tính ổn định khi sắp xếp tổ chức bộ máy ở các địa phương. Trân trọng./.
 • lê Văn Tứ Đà Lạt-Lâm đồng 12:37 14/11/2020

  Xem lại đính kèm file

  Đề nghị Cổng thông tin xem lại đính kèm văn bản dự thảo vì không có dự thảo Thông tư, chỉ có dự thảo Tờ trình nên không xem góp ý được
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng