Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư và Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2019 hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

File đính kèm

Mời xem toàn văn dự thảo Thông tư và góp ý: Tại đây Download

2 Ý kiến đóng góp

  • Nguyễn Ánh Dương Nghệ An 15:24 20/10/2020

    Góp ý dự thảo của Bộ Nội vụ

    Kính gửi Bộ nội vụ.Kính mong Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn xếp lương VIÊN CHỨC chuyên ngành Văn thư. Vì hiện nay tôi đã làm việc hơn 10 năm nhưng lương chỉ có 3 triệu, không đủ trang trải cuộc sống.
  • Nguyễn Văn Phương 11:00 16/10/2020

    góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Nội vụ

    Tại Điều 2. Bổ sung khoản 4 Điều 3 Thông tư số 10/2019/TT-BNV đề nghị sửa lại việc xếp lương: Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng thì việc xếp lương thực hiện phù hợp theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 9/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Tên của bạn (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Địa chỉ
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Mã bảo vệ (*)
CAPTCHA image
Nhập mã được hiển thị ở hộp dưới đây
  Gủi ý kiến Đóng