Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Nguyễn Quang Sau UBND xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội 14:28 11/07/2019

    Tiêu chuẩn công chức xã

    Theo Thông tư số 06/2012/TTBNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm Theo dự thảo thông tư này nâng lên là đại học ở phường, cao đẳng ở xã vậy những người chỉ có bằng trung cấp có bị buộc thôi việc không ? Nếu bị buộc thôi việc thì có trái với luật Cán bộ, công chức không ? khi luật cán bộ công chức quy định công chức 02 năm liên tục không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị buộc thôi việc. Cá nhân tôi chỉ có bằng trung cấp nhưng 5 năm liên tục từ 2014 đến 2018 được bình bầu là Lao động tiên tiến.

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.688.463

Khách Online : 437