Dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị định Chính phủ: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.688.362

Khách Online : 387