Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Xem toàn văn Dự thảo Thông tư: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.959

Khách Online : 559