Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Xem toàn văn Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.710

Khách Online : 598