Dự thảo Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Xem toàn văn Tờ trình Dự án Luật: Tại đây
Xem toàn văn Dự thảo Luật: Tại đây

Các tài liệu tham khảo kèm theo
Xem toàn văn Báo cáo đánh giá tác động 2 luật: Tại đây
Xem toàn văn Báo cáo tổng kết thi hành Luật cán bộ, công chức: Tại đây
Xem toàn văn Báo cáo tổng kết thi hành Luật Viên chức: Tại đây
Xem toàn văn Danh mục văn bản cảa Đảng và văn bản quy phạm pháp luật về cán bộ công chức: Tại đây
Xem toàn văn Danh mục văn bản cảa Đảng và văn bản quy phạm pháp luật về về viên chức: Tại đây
Xem toàn văn Kế hoạch xây dựng dự kiến xây dựng Luật: Tại đây
Xem toàn văn Thông báo phân công nhiệm vụ: Tại đây
Xem toàn văn Tổng hợp các nội dung quy định trong Nghị quyết và dự kiến thể chế hóa: Tại đây

2 Ý kiến đóng góp

 • Thành công Đà Lạt - Lâm Đồng 09:38 12/02/2019

  Góp ý dự thảo Luật CBCC và Luật Viên chức

  Từ Điều 42,44,45,46 về sửa đổi, bổ sung: Thêm câu trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí, việc làm theo từng ngành hoặc lĩnh vực
 • Nguyễn Lộc 15:06 24/01/2019

  Nâng ngạch công chức

  Thứ nhất, Nên bỏ điều kiện thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính là phải nằm trong quy hoạch, vì thực tế nhiều trường hợp công chức có năng lực nhưng việc chọn vào quy hoạch bị tác động bởi nhiều yếu tố khác nên khó khăn trong việc để những đối tượng này thăng tiến được trong công việc. thứ 2, chủ động trong việc xếp ngạch công chức, công chức đang giữ ngạch chuyên viên nhưng trong quá trình công tác đã chủ động học tập để nâng cao năng lực trình độ chuyên môn cao hơn so với ngạch đang giữ thì nên bổ nhiệm cho họ vào ngạch cao hơn là chuyên viên chính, điều này giải quyết được 2 vấn đề: 1 là tự bản thân đội ngũ cb, cc sẽ chủ động trong học tập để nâng cao năng lực. 2 là trong quá trình thi tuyển các chức danh lãnh đão quản lý thì sẽ mở rộng dc nhiều đối tượng tham gia, công bằng khách quan hơn trong tuyển chọn.

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.527.259

Khách Online : 779