Dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số nội dung về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

 Xem toàn văn Dự thảo Thông tư: Tại đây

2 Ý kiến đóng góp

 • HoaiXuan 14:18 12/02/2019

  Bổ sung điều 5

  Đối với điều 5 đề nghị bổ sung "Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên. Tại Khoản 1 cũng đề nghị bổ sung: "Cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 61 Luật cán bộ công chức nếu có đủ quy định tại ...." Việc quy định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã tạo tính liên thông đồng bộ trong hệ thống cán bộ công chức. Trong dự thảo tại điều 5 có đến 2 khoản 4 tên Điều 5 thì nhắc đến công chức nhưng trong các khoản lại có cán bộ cấp xã vì thế nên đặt tên tại Điều 5 bổ sung cả cán bộ và công chức cấp xã thì mới logic.
 • Quản Lộ Tuy Hòa - Phú Yên 16:48 19/01/2019

  góp ý

  Nên quy định rõ về tuyển dụng vị trí công chức gắn với nhiệm vụ chuyên môn cho đúng bằng cấp phù hợp vì hiện nay vẫn còn nơi tuyển công chức làm ở vị trí này mà bằng cấp lại khách ngành, khác chuyên môn nên tham mưu mang tính thực dụng, chưa đào sâu quản lý nhà nước theo ngành hay chức năng của đơn vị Nên quy định rõ về hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế còn cho không?

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 28.526.753

Khách Online : 512