Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

4 Ý kiến đóng góp

 • Trần Hoàng Tinh Trung tâm GDQPAN ĐH Thái Nguyên 13:35 07/12/2018

  Góp ý

  Mặc dù không thuộc Dự thảo Thông tư cần góp ý. Tuy nhiên kính mong Bộ quan tâm bổ sung vào Quyết định 244/2005/QĐ-TTg chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo,,,. Vì trước đây chưa có giáo viên, giảng viên chuyên trách dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, nay đã có Luật GDQPAN và môn học này được xác định là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo ở các cấp, bậc học...Nhưng mỗi cơ sở giáo dục đại học lại áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi một mức khác nhau 25 , 30 hoặc 45 ...thực tế đây là môn học có tính đặc thù nên cần được áp dụng điểm đ)khoản 1 điều 2 "Mức phụ cấp 45 áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường đại học, cao đẳng" là phù hợp. Vì nội dung môn học cơ bản tương ứng với nội dung này. Rất mong quý Bộ quan tâm và có Thông tư bổ sung. Trân trọng cảm ơn!
 • Kỳ Trọng Tiền Giang 10:21 03/12/2018

  Chuyển xếp lương GV mã 15.113

  Kính Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét lại. GV mã 15.113 là đúng chuẩn có thể dạy lý thuyết, thực hành, tích hợp, nhưng khi chuyển xếp lương theo dự thảo thì GV mã 15.113 sẽ chuyển sang xếp thành GV GDNN lý thuyết hạng III, thì chỉ dạy lý thuyết là không hợp lý mất quyền lợi của GV. Xin cảm ơn!
 • Nguyễn Thanh Hoàng Tân Lập, TP. Thái Nguyên 13:14 10/11/2018

  Phần hướng dẫn xếp lương

  Tại Phần hướng dẫn xếp lương (Mục 2, Điều 3) đề nghị ghi: "...được áp dụng hệ số lương của viên chức loại...., từ hệ số lương.... đến hệ số lương...."
 • Nguyễn Thanh Hoàng Tân Lập, TP. Thái NGuyên 13:10 10/11/2018

  Xếp lương cho viên chức GDNN

  Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh nội dung hướng dẫn xếp lương theo hương tạo điều kiện cho viên chức đang công tác trong ngành dạy nghề giữ ngạch trong thời gian dài (ví dụ 15c.207) nhưng do điều kiện khách quan chưa có văn bản hướng dẫn để được xét chuyển ngạch (lên 15.113) mặc dù theo TT03/2018/TT-BLĐTBXH đủ điều kiện được bổ nhiệm ngạch giảng viên GDNN lý thuyết hạng (III). Nhưng theo tôi hiểu nếu xét chuyển lương theo Dự thảo của Bộ thì cá nhân đó vẫn phải xếp lương tương ứng với ngạch cũ. Do đó để dễ hiểu hơn, đông thời thu hút nguồn nhân lực có trình độ, đề nghị Bộ xem xét điều chỉnh, cụ thể: tại các khoản a mục 2, Điều 3 điều chỉnh như sau: "Giảng viên giáo dục...được áp dụng hệ số lương của viên chức loại... từ hệ số lương ... đến hệ số lương ...". Xin cảm ơn Bộ.

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.571.826

Khách Online : 397