Dự thảo Thông tư quy định mã số chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm và nhân viên giáo vụ

Xem toàn văn dự thảo Thông tư: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.734

Khách Online : 599