Dự thảo Tờ trình và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình và Nghị định sửa đổi, bổ sung: Tại đây

1 Ý kiến đóng góp

  • Hàn phi Tử Hà Tĩnh 10:26 24/08/2018

    Đột phá khâu cán bộ

    - Bỏ kiêm nhiệm. - Bỏ thi chuyên viên chính vì tiêu cưc ở bài tự luận (có một số người biết đề- SIÊU TIÊU CỰC, làm sẵn đưa vào chép nên những người khác sẽ khó vượt qua nhóm người này) - Bỏ cấp phó, chỉ có cấp trưởng và bố trí công việc theo hướng Giám đốc giao trực tiếp xuống chuyên viên (theo đề án việc làm), chuyên viên chịu trách nhiệm cá nhân.

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 25.892.101

Khách Online : 4.565