Dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức

Xem toàn văn dự thảo Tờ trình: Tại đây

Xem toàn văn dự thảo Nghị định: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.688.471

Khách Online : 442